De kloge

“You can change your world by changing your words… Remember, death and life are in the power of the tongue” / Joel Osteen

“Man is condemned to be free; because once thrown into the world, he is responsible for everything he does” / Jean-Paul Sartre

“Be loyal to those who are not present. In doing so you build trust of those who are present” / Stephen R. Covey

“Always forgive, but never forget, else you will be a prisoner of your own hatred, and doomed to repeat your mistakes forever” / Wil Zeus

“Never hide things from hardcore thinkers. They get more aggravated, more provoked by confusion than the most painful truths”  / Criss Jami

“It is always the false that makes you suffer, the false desires and fears, the false values and ideas, the false relationships between people. Abandon the false and you are free of pain; truth makes happy, truth liberates”
/ Sri Nisargadatta Maharaj

“Tell the truth, or someone will tell it for you.”
/ Stephanie Klein

“No one should be ashamed to admit they are wrong, which is but saying, in other words, that they are wiser today than they were yesterday” / Alexander Pope

“Integrity without knowledge is weak and useless, and knowledge without integrity is dangerous and dreadful” / Samuel Johnson

“With every choice you create the life you’ll live; with every decision you design it”  / Mollie Marti

“Frihed består i at kunne alt det, som ikke skader andre” / Den franske erklæring om menneskerettigheder 1789

“Personlig ledelse er en proces, der holder din vision og dine værdier op foran dig, og får dig til at indrette dit liv, så det er i overensstemmelse med dem” / Stephen Covey

“Det er ikke svært at træffe beslutninger, hvis man kender sine værdier” / Roy Disney

“Uanset hvor langt du er gået ad en dårlig vej, så vend om” / Kinesisk ordsprog

“Vær altid en førsteklasses udgave af dig selv, i stedet for at være en andenklasses udgave af en anden” / Judy Garland

“Pligter opfylder man bedst ved at gøre dem til lyster” / Ingrid van Bergen

“Forhindringer er de frygtelige ting, du ser, når du vender din opmærksomhed væk fra dit mål” / Henry Ford

“Den, som stadig tænker på hævn, holder sine sår åbne” / Francis Bacon

“Livskvalitet er at vælge at tage konsekvenserne af sine valg. Vi vælger ikke altid, hvad der rammer os, men vi vælger selv, hvordan vi reagerer på det, der rammer os” / Fernando Savater

“Vrede, hvis den ikke tilbageholdes, er ofte mere skadelig end den skade, der fremprovokerede den” / Lucius Annaeus Seneca

“Al ondskab udspringer af svaghed” / Lucius Annaeus Seneca

“Utaknemmelig er den, som takker uden vidner” / Lucius Annaeus Seneca

“Rigtigt brugt er livet langt nok” / Lucius Annaeus Seneca

“Mine handlinger vil aldrig blive styret af andres mening, kun af min egen samvittighed” / Lucius Annaeus Seneca

“Kunsten at leve må man blive ved med at lære sig hele livet igennem” / Lucius Annaeus Seneca

“Ikke at forbyde synden er at indbyde den” / Lucius Annaeus Seneca

“I krig spørges der om, hvad der vindes, ikke om omkostningerne” / Lucius Annaeus Seneca

“Enhver skyldig er sin egen bøddel” / Lucius Annaeus Seneca

“Enhver kan sikre sig lykke, hvis han lærer at søge den ikke uden for men i sig selv” / Lucius Annaeus Seneca

“Det bedste middel mod vrede er en smule eftertanke” / Lucius Annaeus Seneca

“Den, som giver for at modtage, har ikke givet” / Lucius Annaeus Seneca

“Den, der fornærmede dig, er enten stærkere eller svagere end dig. Hvis han er svagere, så lad ham slippe. Hvis han er stærkere, så lad dig selv slippe” / Lucius Annaeus Seneca

“Der er ingen storhed, hvor der ikke er enkelthed, godhed og sandhed”/ Leo Tolstoy

“Kun de viseste vise og de tåbeligste tåber forandrer sig aldrig” / Konfutse

“I den menneskelige natur står vi hinanden nær; i vores måde at handle på går vi hver vores vej” / Konfutse

“Fra naturens hånd er mennesker næsten ens, men af deres gerninger bliver de vidt forskellige” / Konfutse

“En mand, der begår en fejl og ikke retter den, begår endnu en fejl” / Konfutse

“At vide, hvad det rigtige er, og ikke gøre det, er mangel på mod” / Konfutse

“Når du bedrager et andet menneske, bedrager du også dig selv” / Isaac Bashevis Singer

“Handl sådan, at din viljes grundsætning til enhver tid tillige kan gælde som princip for almen lovgivning” / I. Kant

“Juridisk er man skyldig, hvis man overtræder andres rettigheder. Etisk er man skyldig, hvis man bare tænker på det” / I. Kant

“Lad os betragte vores liv som en barneleg, hvor intet er alvorligt undtagen ærligheden” / I. Kant

“If you can’t explain it to a six year old, you don’t understand it yourself” / Albert Einstein

“Creativity is contagious, pass it on” / Albert Einstein

“You never fail until you stop trying” / Albert Einstein

“The only sure way to avoid making mistakes is to have no new ideas” / Albert Einstein

“I never think of the future – it comes soon enough” / Albert Einstein

“I never made one of my discoveries through the process of rational thinking” / Albert Einstein

“Imagination is the highest form of research” / Albert Einstein

“I am enough of an artist to draw freely upon my imagination. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world” / Albert Einstein

“Only those who attempt the absurd can achieve the impossible” / Albert Einstein

“Student is not a container you have to fill but a torch you have to light up” /Albert Einstein

“Learning is experience. Everything else is just information” /Albert Einstein

“Always do what’s right; this will gratify some and astonish the rest” / Albert Einstein

“Change will not come if we wait for some other person or some other time. We are the ones we’ve been waiting for. We are the change that we seek” / Barack Obama

“Råd er hvad vi beder om, når vi allerede kender svaret, men ville ønske, at vi ikke gjorde” / Erica Jong

“Kvinder er den eneste gruppe i historien, som idealiseres til magtesløshed” / Erica Jong

“Rigdom består ikke i at have megen ejendom, men i at have få behov” / Epikur

“Det er umuligt for et menneske at lære, hvad han tror, han ved” / Epiktet

“Der er kun én vej til glæde, og det er at ophøre med at bekymres over ting, som er udenfor vores påvirkning” / Epiktet

“Det er ikke nemt at tage problemerne eet ad gangen, når de nægter at stille op på en række” / Ashleigh Brilliant

“Min opskrift på ledelse er enkel. Man skal sørge for, at medarbejderne får succes. Så får man det også selv” / Asger Aamund

“De mennesker, som lever i harmoni med deres samvittighed, har altid et smukt ansigt” / Alexander Solsjenitsin

“Karakterstyrke er en øvelse, ikke hvile” / Alexander Pope

“Erfaringer er ikke det, der sker med dig. Det er, hvad du gør med det, der sker med dig” / Aldous Huxley

“De fleste mennesker har en næsten uendelig evne til at tage ting for givet” / Aldous Huxley

“You only live once; but if you live it right, once is enough” / Adam Marshall

“We do what we are and we are what we do” / Abraham Maslow

“Og til slut er det ikke mængden af år i dit liv, der tæller der er mængden af liv i dine år” / Abraham Lincoln

“Man kan ikke give mennesker varig hjælp ved at gøre det for dem, som de selv burde gøre” / Abraham Lincoln

“Lige så lidt som jeg vil være slave, vil jeg være herre. Det er min opfattelse af demokrati” / Abraham Lincoln

“Intet menneske er godt nok til at herske over et andet uden dennes samtykke” / Abraham Lincoln

“Hvor mange ben har en hund, hvis vi kalder halen for et ben. Fire! At kalde halen for et ben, gør den ikke til et ben” / Abraham Lincoln

“Enhver mand over 40 er ansvarlig for den han er” / Abraham Lincoln

“Der findes ikke sådan noget som delvis frihed” / Nelson Mandela

“Det var ikke en bestemt dag, hvor jeg sagde, at jeg fremover ville hellige mig kampen for at befri mit folk. Jeg befandt mig bare pludselig midt i det, og jeg kunne ikke gøre andet” / Nelson Mandela

“Penge vil ikke skabe succes, friheden til at tjene dem vil” / Nelson Mandela

“For at være fri er det ikke nok blot at kaste ens egne lænker, men at leve på en måde, der respekterer og fremmer andres frihed” / Nelson Mandela

“Jeg har vandret den lange vej til friheden. Jeg har prøvet ikke at vakle; jeg har gjort fejltrin på vejen. Men jeg har opdaget den hemmelighed, at man efter at have besteget et vældigt bjerg blot finder, at der er mange flere bjerge at bestige. Jeg er standset op et øjeblik her for at hvile, for at snige mig til at se ud over det strålende panorama, der omgiver mig, og se tilbage på den vej, jeg er kommet. Men jeg kan kun hvile et øjeblik, for med friheden følger ansvar, og jeg vover ikke at blive stående, for min lange vandring er endnu ikke til ende” / Nelson Mandela

“Hvis der er drømme om et smukt Sydafrika, er der også veje, der fører til deres mål. To af disse veje kan navngives godhed og tilgivelse” / Nelson Mandela

“Jeg hader racisme, fordi jeg betragter det som en barbarisk ting, uanset om det kommer fra en sort mand eller en hvid mand” / Nelson Mandela

“I mit land går vi først i fængsel og bliver dernæst præsident” / Nelson Mandela

“Ingen bliver født til at hade et andet menneske på grund af hans hudfarve, hans baggrund eller hans religion. Folk må lære at hade, og hvis de kan lære at hade, kan de også lære at elske, for kærligheden kommer mere naturligt til mennesket end dens modsætning. Selv i de mørkeste tider i fængslet, da mine kammerater og jeg blev trængt til det yderste, kunne jeg se et glimt af menneskelighed i en af fængselsbetjentene, måske kun et sekund, men det var nok til at give mig sikkerhed og holde mig gående. Menneskets godhed er en flamme, der kan skjules, men aldrig slukkes” / Nelson Mandela

“Som jeg har sagt, det vigtigste er at være ærlig over for dig selv. Du kan aldrig have en indvirkning på samfundet, hvis du ikke har ændret dig selv … Store fredsskabere er alle mennesker af integritet, af ærlighed, men ydmyghed” / Nelson Mandela

“Der kan ikke være nogen tydeligere åbenbaring af et samfunds sjæl end den måde, hvorpå det behandler dets børn” / Nelson Mandela

“Hvis du ønsker at skabe fred med din fjende, er du nødt til at arbejde med din fjende. Så bliver han din partner” / Nelson Mandela

“Uddannelse er den mest kraftfulde våben, som du kan bruge til at ændre verden” / Nelson Mandela

“Den største ære i livet ligger ikke i aldrig at falde, men i at rejse os hver gang vi falder” / Nelson Mandela

“Det synes altid umuligt, indtil det er gjort” / Nelson Mandela

“Der er ingen lidenskab at finde ved at spille ubetydelig – i at stille sig tilfreds med et liv, der er mindre end det, du er i stand til at leve” / Nelson Mandela

“Der er intet som at vende tilbage til et sted, hvor intet er forandret, og opdage hvor meget man selv har forandret sig” / Nelson Mandela

“Jeg lærte at mod ikke var fravær af frygt, men sejren over den. Den modige mand er ikke ham, der ikke føler sig bange, men ham der besejrer denne frygt” / Nelson Mandela

“Hvis du taler til en mand i et sprog, han forstår, går det til hans hoved. Hvis du taler til ham på hans sprog, går det til hans hjerte” / Nelson Mandela

“Der er intet galt med at lave fejl, blot det ikke er gentagelser, for disse er kendetegnende for din manglende bevidsthed” / Dave Sim

“The wise are not wise because they make no mistakes. They are wise because they correct their mistakes as soon as they recognize them”  / Xenocide

“All men make mistakes, but a good man yields when he knows his course is wrong, and repairs the evil. The only crime is pride”  / Sophocles

“Don’t confuse poor decision-making with destiny. Own your mistakes. It’s ok; we all make them. Learn from them so they can empower you!” / Steve Maraboli

“Success does not consist in never making mistakes but in never making the same one a second time” / George Bernard Shaw

“I’m afraid that we all make mistakes. One of the things that defines our character is how we handle mistakes. If we lie about having made a mistake, then it can’t be corrected and it festers. On the other hand, if we give up just because we made a mistake, even a big mistake, none of us would get far in life” / Terry Goodkind

“Smart people learn from their mistakes. But the real sharp ones learn from the mistakes of others” / Brandon Mull

“Well, we all make mistakes, dear, so just put it behind you. We should regret our mistakes and learn from them, but never carry them forward into the future with us” / L.M. Montgomery, Anne of Avonlea

“You are not your mistakes, but you are your mistakes if you do not learn from them, because what you do over and over again becomes a part of you” / Jannie Nielsen Hansen

“For at kunne finde roden i dig selv må du finde ud af hvem du er og hvad du står for og handle derefter – først dér vil du undgå at blæse omkuld uanset hvor meget livet end rusker i dig” / Jannie Nielsen Hansen

“The greatest prison people live in, is the fear of what other people think” / unknown

“Frygt ikke døden – frygt hellere det liv der ikke bliver levet” / Citat fra filmen Tock everlasting

“When things go wrong – don’t go with them” / Elvis Presley

“Whatever you create in your life you must first create in your imagination” / Tycho Photiou

“No price is too high to pay for the privilege of owning yourself” / Friedrich Nietzche

“People inspire you or they drain you. Pick them wisely” / Hans F. Hansen

“Write what you know. Write what you want to know more about. Write what you are afraid to write about” / Cec Murphy

“Only when we are no longer afraid do we begin to live” / Dorothy Thompson

“Good writing is supposed to evoke sensation in the reader – not the fact that it is raining, but the feeling of being rained upon” / E. L. Doctorow

“Spending time with children is more important than spending money on children” / Anthony Douglas Williams

“There are some things that money can’t buy… like manners, morals and integrity” / unknown

“Be strong enough to stand alone, smart enough to know when you need help and brave enough to ask for it” / unknown

“You cannot control what happens to you, but you can control your attitude toward what happens to you, and in that, you will be mastering change rather than allowing it to master you” / Brian Tracy

“Action is a great restorer and builder of confidence. Inaction is not only the result, but the cause, of fear. Perhaps the action you take will be successful; perhaps different action or adjustments will have to follow. But any action is better than no action at all” / Norman Vincent Peale

“Only as high as I reach can I grow, only as far as I seek can I go, only as deep as I look can I see, only as much as I dream can I be”  / Karen Ravn

“All is possible when we know the possibilities are within one self. It is only ourselves that limits us” / Gaye Pipe

“Treat a man as he is and he will remain as he is. Treat a man as he can and should be and he will become as he can an should be” / Stephen R. Covey

“Always give without remembering, always receive without forgetting” / Brian Tracy

“There is photoshop, auto tune and plastic surgery. Too bad there is nothing for people’s bad personality” / Soulaima Gourani

“Det er ikke kritikeren, der tæller, ikke den der påpeger, hvor den stærke snubler, eller hovr den, der gør store gerninger, kunne have gjort dem bedre. Æren tilkommer den, som reelt er i arenaen, hvis ansigt skæmmes af støv, sved og blod, den som kæmper tappert, som fejler, som gang på gang kommer til kort, for der findes ingen bestræbelser uden fejl og mangler; den som rent faktisk stræber efter at udføre gerningerne; som kender til stor begejstring, intens hengivenhed; som bruger sig selv i en værdig sags tjeneste; som i bedste fald ender med at kende triumfen ved store bedrifter, og som i værste fald, hvis han fejler, i det mindste fejler mens han udviser stor vovemod” / Theodore Roosevelt

“At vove er at tabe fodfæstet en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv” / Søren Kierkegaard

“Livet leves forlæns men forstås baglæns” / Søren Kierkegaard

“Vi kan ikke leve bedre end i en søgen efter at blive bedre” / Sokrates

“En ærlig mand er altid ærlig” / Sokrates

“Det ureflekterede liv er ikke værd at leve” / Sokrates

“Vær som du ønsker at fremstå” / Sokrates

“En dårlig samvittighed er lettere at kurere end et dårligt navn” / Friedrich Nietzsche

“Rolig, mand! Der er altid mere at miste” / Dan Turéll

“En tradition er en flov undskyldning for en evig gentagelse af de samme dumheder” / Dan Turéll

“Min filosofi er: Det har intet med mig at gøre hvad mennesker siger om mig og tænker om mig. Jeg er den jeg er og jeg gør som jeg gør. Jeg forventer ingenting og jeg accepterer alting.
Og det gør livet så meget lettere at leve” / Anthony Hopkins

“One day your life will flash before your eyes. Make sure it’s worth watching” / unknown

“The most important decision we make is whether we believe we live in a friendly or hostile universe” / Albert Einstein

“Do your little bit of good where you are. It’s those little bits of good put together that overwhelm the world” / Desmond Tutu

“If you can’t fly, then run. If you can’t run then walk. If you can’t walk then crawl, but whatever you do, you have to keep moving forward” / Martin Luther King Jr.

“Living with integrity means: Not settling for less than what you know you deserve in your relationships. Asking for what you want and need from others. Speaking your truth, even though it might create conflict or tension. Behaving in ways that are in harmony with your personal values. Making choices based on what you believe, and not what others believe” / Barbara De Angelis

“Time is a created thing. To say I don’t have time is like saying I don’t want to do it” / Cheryl Richardson

“You are the only problem you will ever have and you are the only solution. Change is inevetibale, personal growth is always a personnal decision” / Bob Proctor

“Don’t hate what you don’t understand” / John Lennon

“Du har integritet når du er åben og ærlig omkring dine værdier, etik og moral og dine handlinger matcher disse” / Jannie Nielsen Hansen

 ∞

“Husk at det møg andre vil give dig, er deres møg og så længe at du ikke tager imod det, så er det stadig deres og ikke dit møg” /Peter Bæklund

“Ingen bør nogensinde lave om på det, de kan stå inde for. Tværtimod. Men kan man ikke stå inde for sit liv, så har man det største problem, man kan have som menneske” / Morten Albæk

“The only competition you will ever face is with your own ignorance” / Bob Proctor

“It is only better to stand and fight. If you run, you’ll only die tired” / unknown

“Rudeness is the weak person’s imitation of strength” / unknown

“If you continuously compete with others, you become bitter, but if you continuously compete with yourself, you become better” / unknown

“Løs et problem og du vil opleve at hundrede andre forsvinder” / ukendt

“As you get older, you will understand more and more that it’s not about what you look like or what you own, it’s all about the person you’ve become” / unknown

“All that we are is the result of what we have thought. The mind is everything. What we think we become” / Buddha

“Don’t try to overhaul your life overnicht. Instead, focus on making one small change at a time, over time those small changes will add up to big transformation” / unknown

“He who has a WHY to live can bear almost any HOW” / Friedrich Nietzshe

“You are free to choose, but you are not free from the consequence of your choice” / unknown

“Be not afraid of going slowly, be afraid of standing still” / chinese proverbs

“We can’t help everyone but everyone can help someone” / Ronald Reagan

“As a single footstep will not make a path on the earth, so a single thougt will not make a pathway in the mind. To make a deep psysical path, we walk again and again. To make a deep mental path, we must think over and over the kind of thoughts we wish to dominate our lives” / Henry David Thoreau

“Our thoughts create our reality – where we put our focus is the direction we tend to go” / Peter McWilliams

“The eyes are useless when the mind is blind” / unknown

“The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the new” / Socrates

“The more  you are willing to accept responsibility for your actions, the more credibility you will have” / Brian Koslow

“There’s a difference between interest and commitment. When you’re interested in doing something, you do it only when it’s convenient. When you’re committed to something, you accept no excuses, only results” / Kenneth Blanchard

“Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others” / Jack Welch

“Dear Optimist, Pessimist and Realist. While you guys were busy arguing about the glass of water, I drank it. Sincerely The Opportunist” / unknown

“Don’t give up what you want most, for what you want now” / unknown

“Få mennesker har visdommen til at foretrække den kritik, der ville gøre dem godt, frem for den ros der bedrager dem” / Francois De La Roche

“Vi er alle sammen dømt til døden på et tidspunkt. Og hvis alle vores gerninger skal ånde os i nakken når vi ånder ud – har vi så ikke en forbandet pligt til at bruge vores liv bedst tænkeligt?” / Pernille Aalund

“Det er så let at være rummelig på andres vegne, når man selv sidder udenfor problematikken” / Mette Malene Bloch

“Jeg synes at det er bekymrende at ting som lårkort kjole, alkoholpåvirkning og mørke gader kan betragtes som formildende omstændigheder i forbindelse med voldtægt. Som om at det at man har muligheden retfærdigører at man rent faktisk begår forbrydelsen” / Martin Mose Larsen

“What day is it? asked Pooh. It’s today, squeaked Piglet. My favorite day said Pooh”

“The trouble is, you think you have time…” / Buddha

“Your life does not get better by chance, it gets better by change” / Jim Rohn

“Humanity is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less” / C. S. Lewis

“En gammel indianer fortalte sine børnebørn: I ethvert menneske er der en frygtelig kamp mellem to ulve. Den ene er frygt, vrede, misundelse, grådighed, arrogance, selvmelidenhed, nag og bedrag. Den anden er glæde, kærlighed, ydmyghed, tillid, gavmildhed, sandhed og medfølelse. Et af børnene spurgte til hvilken ulv der er stærkest og den gamle indianer svarede: Den du fodrer” / ukendt

“If a child can’t learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn” / Michael J. Fox

“Luck is what happens when preparations meets opportunity” / Seneca

“Lad ikke det du ikke kan, påvirke det du kan” / John Wooden

“Logic will get you from A to B. Imagnination will take you everywhere” / Albert Einstein

“If somebody offers you a great opportunity but you aren’t sure you can do it, just say yes – then learn to do it later” / Richard Branson

“If a law is unjust, a man is not only right to disobey, he is obligated to do so” / Thomas Jefferson

“Opportunities surround the One who does not judge a situation as good or bad but simply remains open, trusting and persistent in effort and approach” / Jackson Kiddard

“No one is as angry as the person who is wrong” / unknown

“You can’t cross the sea merely by standing and starring at the water” / Rabindranath Tagore

“The two most important days in your life are the day you were born and the day you find out WHY” / Mark Twain

“Unless you learn to face your own shadows, you will continue to see them in others, because the world outside you is only a reflection of the world inside you” / unknown

“Dreams come a size to big so we can grow into them” / unknown

“The reason people find it so hard to be happy is that they always see the past better than it was, the present worse than it is, and the future less resolved than it will be” / Marcel Pagnol

“Ledighed er ikke roden til alt ondt, det er kedsomheden, eller rettere det er ikke kedsomheden i sig selv men hvilket ansvar vi tager for den, hvis vi som menneske ikke evner at give vores eventuelle ledighed værdi ud fra hvad vi fylder vores kedsomhed ud med” / Jannie Nielsen Hansen

“Mange af os sætter mål, men vi aner ikke hvem vi tager med på rejsen fordi vi ikke kender os selv” / Christian Campbell

“Your beliefs don’t make you a better person. Your behavior does” / unknown

“A man cannot directly choose his circumstances, but he can choose his thoughts, and so directly, yet surely, shape his circumstances” / Napoleon Hill

“Watch out for your alibis and excuses. They are as convincing as a good loyal friend who keeps you on the shores of safety and boredom and away from the joy of the sea” / John Kanary

“Tænk hvis vi mennesker kunne bytte problemer – alle ved jo hvordan andres problemer skal løses” / ukendt

“På den ene side er jeg irriteret over at stole for meget på folk og på den anden side er jeg glad for stadig at være lidt naiv i den sammenhæng” / Mette Budtz Bonnor

“We are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey” / Stephen R. Covey

“At være kritisk overfor andre har den tilsyneladende fordel, at jo flere fejl man kan finde hos dem, jo mindre omfattende og påtrængende synes ens egne mangler at være” / Ole Vadum Dahl

“Ærlighed er ikke at sætte etiketter på andre og sige sin uforbeholdne mening om dem. Ærlighed er åbent og sårbart at udtrykke sine egne følelser og behov på en selvansvarlig måde” / Ole Vadum Dahl

”Ikke at beslutte sig er en beslutning om ikke at gøre noget” / ukendt

”Ikke at vælge, er at vælge at lade andre vælge for os” / ukendt

”Når du er ærlig for at opnå noget ved at være det, er du ikke længere ærlig men manipulerende” / ukendt

“At give slip er ikke det samme som at miste grebet” / Jan Hessner Backe

“Når du bygger en mur for at beskytte dig mod det, der gør ondt – bygger du samtidig et fængsel” / Jan Hessner Backe

“Det er i faldet, du får dine vinger” / Jan Hessner Backe

“Det er vores valg i livet, der gør os til hvem vi er. I langt højere grad end vores medfødte evner” / ukendt

“Den største gave, du kan give et andet menneske, er din uforbeholdne opmærksomhed” / Jan Hessner Backe

“Perfekte mennesker findes lige om hjørnet, sagde Gud…. og så gjorde han jorden rund” / Jan Hessner Backe

“Udsyn er en inspirationskilde til personlig udvikling – indblik er forudsætningen for at det lykkes” / Jan Hessner Backe

“Et kort øjebliks forståelse kan give mening resten af livet” / Jan Hessner Backe

“Skæbnen giver dig valget, men du skal selv træffe den. Skæbnen har ikke givet dig et fortabt liv, det har du selv sørget for. Da du opgav at kæmpe for et bedre liv” / Özcan Ajrulovski

“Det undrer mig til stadighed, at den hellige tro, skabt til alles bedste, er den hyppigste årsag til, at mennesket dræber sin næste…” / Tina W. Hove

“Nothing happens without something moves…” / Albert Einstein

“Livskvalitet er summen af alle de små ting, der gør os glade” / Jan Hessner Backe

“Hvis du vil adskille dig fra mængden , så skal du bare være dig selv” / Özcan Ajrulovski

“Hvis man tvivler på et råd, skal man lade tvivlen råde” / Jan Hessner Backe

“Autoritet giver vedkommende magt, men ikke nødvendigvis respekt” / A. Ø.

“Hellere tænde et lys end klage over mørket” / kinesisk ordsprog

“Som livets soldat, må man vælge sine kampe med omhu” / ukendt

“Frihed er at være bundet med de rette bånd” / Rune T. Kidde

“Der er to ting, man kan interessere sig for i livet. Den ene er sygdommen. Den anden er kuren” / Lars Von Trier

“Det sjove med ord er, at hvis de ikke siges til den rigtige modtager, så er de ikke meget værd” / Jens Elling

“Det kommer ikke an på, hvad du er, men hvordan du er det” / ukendt

“Hvis du ikke er under udvikling, så er du under afvikling” / ukendt

“Høflighed er ikke tegn på svaghed” / John F. Kennedy

“Den, som lever på håbet, dør fastende” / Benjamin Franklin

“Hvis sandheden står i vejen for dig, er du på forkert vej” / ukendt

“Kan du glæde dig over lidt, så har du meget at glæde dig over” / ukendt

“Dit liv er som en tegning du selv tegner. Du har bare ikke noget viskelæder” / ukendt

“At leve er det mest sjældne af alt i verden. De fleste mennesker eksisterer, ikke andet” / Oscar Wilde

“Enhver kan blive vred. Men at blive vred på den rigtige person med den rigtige styrkegrad på det rigtige tidspunkt og af den rigtige grund – det er ikke let” / Aristoles

“Erfaring er ikke, hvad mennesker oplever. Det er, hvad mennesker bruger det oplevede til” / Albert Einstein

“Personlig udvikling er ikke noget du går til et par gange om året hos en coach. Det er livslang læring, hvor du hele tiden udvikler og udfordrer dig selv og dit ståsted. Bliver du stående for længe bliver du både dum og doven af det” / Soulaima Gourani

“Because if we don’t stand for something, we shall fall for anything” / Peter Marshall

“If you spend too much time thinking about a thing, you’ll never get it done. Make at least one definite move daily toward your goal” / Bruce Lee

“Your philosophy determines whether you will go for the disciplines or continue the errors” / Jim Rohn

”Jeg vil have troværdighed i mit liv for enhver pris, derfor må jeg selv vælge ærligheden og vælge de fra, som bidrager med utroværdighed i mit liv” / Jannie Nielsen Hansen

“Don’t just read the easy stuff. You may be entertained by it, but you will never grow from it” / Jim Rohn

“Better understated than overstated. Let people be surprised that it was more than you promised and easier than you said” / Jim Rohn

“The major value in life is not what you get. The major value in life is what you become” / Jim Rohn

“Work harder on yourself than you do on your job” / Jim Rohn

“Success is steady progress toward one’s personal goals” / Jim Rohn

“Failure is not a single, cataclysmic event. You don’t fail overnight. Instead, failure is a few errors in judgement, repeated every day” / Jim Rohn

“Effective communication is 20% what you know and 80% how you feel about what you know” / Jim Rohn

“You cannot make progress without making decisions” / Jim Rohn

“Character isn’t something you were born with and can’t change, like your fingerprints. It’s something you weren’t born with and must take responsibility for forming” / Jim Rohn

“Take advantage of every opportunity to practice your communication skills so that when important occasions arise, you will have the gift, the style, the sharpness, the clarity, and the emotions to affect other people” / Jim Rohn

“Time is more value than money. You can get more money, but you cannot get more time” / Jim Rohn

“Don’t wish it were easier, wish you were better” / Jim Rohn

“We must all suffer one of two things: the pain of discipline or the pain of regret or disappointment” / Jim Rohn

“Alt har konsekvenser, også det du ikke gør, det du ikke siger, som det du holder hemmeligt” / Jannie Nielsen Hansen

”Der er tidspunkter hvor man tænker: “Hvorfor er det ALTID mig” og tidspunkter, hvor man tænker: “Hvorfor er det ALDRIG mig” – men det vigtigste er vel at opdage og nyde de tidspunkter hvor man langt nede i maven tænker “Hvor er det FANTASTISK at være mig” / Karen-Marie Lillelund

“Der er ting der virker, også selv om du ikke tror på dem. Der er også ting, der aldrig kommer til at virke, uanset hvor meget du tror på dem. Kunsten er at kende det ene fra det andet” / Christian Campbell

“The highest possible stage in moral culture is when we recognize that we ought to control our thoughts” / Charles Darwin

“Internettet kan som intet andet medie tilfredsstille behovet for at snage i ting som “inderst inde ikke angår nogen” / Steffen Brandt

“Hvor er der værdighed uden ærlighed?” / Cicero

“Hvad du ikke ønsker gjort mod dig selv, gør ikke det mod andre” / Konfutse

“Essensen af viden er at anvende den, ikke at besidde den” / Konfutse

“En mand, der begår en fejl mod andre og ikke retter den, begår endnu en fejl” / Konfutse

“Alder er som at bestige et bjerg. Man bliver nok lidt forpustet, men får en langt bedre udsigt” / Ingrid Bergman

“Latterligst af alt er at opretholde skinnet mod andre så længe, at man bilder sig selv ind, at det er sandheden” / I. Kant

“Alle de gode leveregler er blevet skrevet,
nu mangler vi blot at handle efter dem” / Blaise Pascal

“Den fattige mand er ikke den der kun ejer lidt,
men den der begærer mere” / Seneca

”Den, som ikke vil rådes, kan ikke hjælpes”
/ Benjamin Franklin

“Det værste et menneske kan gøre mod sig selv
er at gøre uret mod andre” / Henrik Ibsen

“Anything worth doing, is worth doing right” / Hunter S. Thompson

“Undervurder ikke din evne til at ændre dig selv og overvurder ikke din evne til at ændre andre” / Wayne Dyer

“Pay attention to developing  your character. It is your character that creates the life you experience” / Phillip Arnold

“Where the mind goes there goes the man” / engelsk talemåde

“It is abhorrent to me when a fine intelligence is paired with an unsavory character” / Albert Einstein

“Discipline is just choosing between what you want now and what you want most” / unknown

“Create a life that feels good on the inside, not one that just looks good on the outside” / unknown

“The difference between who you are and who you want to be, is what you do”/ unknown

“Cry as much as you want to, but just make sure when your finished, you never cry for the same reason again” / Wiz Khalifa

“If you don’t live for something you’ll die for nothing” / unknown

“Allow yourself to be a beginner. No one starts off being excellent” / unknown

“Time decides who you meet in your life. Your heart decides who you want in your life. And your behaviour decides who will stay in your life” / unknown

“Your life is a result of the choices you make. If you don’t like your life, it’s time to start making better choices” / unknown

“Det er først når vi tør se tingene præcis, som de er – uden filter eller selvbedrag, at der vil udvikle sig et lys ud af begivenhederne, hvorigennem vejen til succes kan erkendes” / I. Ching

“Don’t be upset by the results you dindn’t get with the work you didn’t do” / unknown

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great” / unknown

“Hygge er en tilstand, man oplever, hvis man har fred med sig selv, sin ægtefælle, skattevæsenet og de indre organer” / Tove Ditlevsen

“Commitment is doing the thing you said you were going to do, long after the mood in which you said it has left you” / Darren Hardy

“Do not educate your child to be rich. Educate him to be happy. So when he grows up, he’ll know the value of things, not the price” / unknown

“Instead of spending most of your time wondering when your next vacation is, maybe you should set up a life you don’t need to escape from” / Seth Godin

“Blowing out the other persons candle will not make yours shine brighter” / unknown

“The secret of change is to focus all of your energy, not on fighting the old, but on building the nev” / Socrates

“The more you are willing to accept responsibility for your actions, the more credibility you have” / Brian Koslow

”Hvis der er mening med livet, så må det være at give livet mening” / ukendt

”Vi er, hvad vi plejer at gøre. Excellence er derfor ikke en handling, men en vane” / Aristotle

”Opskriften på succes er kunsten “at elske én”, om det er i kærligheden eller i dit arbejde, så handler det om at engagere sig 100%, i de valg du tager i livet” / Peter Beier

”Alt har konsekvenser.
Vælger du A, så følger der automatisk et B med,
og hvad dit B skal bestå af, godt som skidt,
det bestemmer du selv, ved det A du vælger”
/ Jannie Nielsen Hansen

“People often say that motivation doesn’t last. Well, neither does bathing – that’s why we recommend it daily” / Zig Ziglar

“Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there” / Will Rogers

“Ord skal være i overensstemmelse med handlinger” / Platon

“You don’t drown by falling in the water.  You drown by staying there” / unknown

“Someone else doesn’t have to be wrong for you to be right” / unknown

“When you have to start compromising yourself and your morals for the people around you, it’s probably time to change the people around you” / unknown

“Burn the candles, use the nice sheets, wear the fancy lingerie.  Don’t save it for a special occasion; today is special” / unknown

“Sometimes people don’t notice the things others do for them until they stop doing them” / unknown

“There isn’t anything noble about being superior to another person.  True nobility is in being superior to the person you once were” / unknown

“You can learn great things from your mistakes when you aren’t busy denying them” / unknown

“Life is 10% of what happens to you and 90% of how you react to it” / unknown

“No matter how many mistakes you make or how slow you progress, you are still way ahead of everyone who isn’t trying” / unknown

“Lev sådan, at du ikke vil skamme dig over at sælge din papegøje til byens sladderkælling” / Will Rogers

“Knowing yourself is the beginning of all wisdom” / Aristotle

“Keep away from people who try to belittle your ambitions. Small people always do that, but the really great make you feel that you, too, can become great” / Mark Twain

“If you don’t know where you’re going, any road’ll take you there” / George Harrison

“But better to get hurt by the truth than comforted with a lie”  / Khaled Hosseini

“If you only read the books that everyone else is reading, you can only think what everyone else is thinking”  / Haruki Murakami

“We don’t see things as they are, we see them as we are” / Anaïs Nin

“The opposite of love is not hate, it’s indifference. The opposite of art is not ugliness, it’s indifference. The opposite of faith is not heresy, it’s indifference. And the opposite of life is not death, it’s indifference” / Elie Wiesel

“The man who does not read has no advantage over the man who cannot read”  / Mark Twain

“Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect” / Mark Twain

“Life is what happens to you while you’re busy making other plans”  / Allen Saunders

“Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that”  / Martin Luther King Jr

“If you want to know what a man’s like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals”  / J.K. Rowling

“If you tell the truth, you don’t have to remember anything” / Mark Twain

“No one can make you feel inferior without your consent” / Eleanor Roosevelt

“The best way out is always through” / Robert Frost

“Det du gør, gør dig ikke til en mand eller kvinde. Det du gør, gør dig til en bestemt type mand eller kvinde – og er det egentlig den, som du kan og vil stå inde for at være?” / Jannie Nielsen Hansen

“It’s easier to act your way into a new way of thinking, than think your way into a new way of acting” / Jerry Sternin

“He that is good for making excuses is seldom good for anything else” / Benjamin Franklin

“Well done is better than well said” / Benjamin Franklin

“Honesty is the best policy”  / Benjamin Franklin

Either write something worth reading or do something worth writing  / Benjamin Franklin

“Life’s Tragedy is that we get old to soon and wise too late” / Benjamin Franklin

“Three can keep a secret, if two of them are dead”
/ Benjamin Franklin

At tabe ansigt er en ædel sag, som vel kan frelse klodens folk en dag og give taberen evig hæder, hvor tåber kun vil se hans nederlag.” / Piet Hein

“Only the guy who isn’t rowing has time to rock the boat” / Jean-Paul Sartre

“All the great things are simple, and many can be expressed in a single word: freedom, justice, honor, duty, mercy and hope” / Winston Churchill

“A pessimist sees the difficulty in every opportunity; an optimist sees the opportunity in every difficulty”  / Winston Churchill

“You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life” / Winston Churchill

“I know that you believe you understand what you think I said, but I’m not sure you realize that what you heard is not what I meant”  / Robert McCloskey

 “Do not regret growing older. It is a privilege denied to many” / Susan Binau

“Hvis livet ikke lige har noget at byde på – så må du selv byde ind på livet” / Mette Budtz Bonnor

‎”When I do good, I feel good. When I do bad, I feel bad. And that’s my religion” / Abraham Lincoln

“Friends are those rare people who ask how we are, and then wait to hear the answer”  / Ed Cunningham

“An appreciative listener is always stimulating” / Agatha Christie

“Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply” / Stephen R. Covey

“Too often we underestimate the power of a touch, a smile, a kind word, a listening ear, an honest compliment, or the smallest act of caring, all of which have the potential to turn a life around” / Leo Buscaglia

“Man kan godt være så presset at man gør noget frivilligt, som man dybest set er imod” / Citat fra serien Borgen

“Alt, hvad der kan tælles, tæller ikke nødvendigvis; alt, hvad der tæller, kan ikke nødvendigvis tælles” / Albert Einstein

“Kvinden frygter ikke alderen. Hun frygter kun mænds mening om gamle kvinder” / Jeanne Moreau

“Unge piger forlænger ikke ungdommen for den ældre mand. Kun umodenheden” / Oliver Hassencamp

“Der findes tre typer virksomheder. De, der får noget til at ske, de, der ser på, at det sker, og de, der undrer sig over, hvad der sker” / ukendt

“The trouble with doing something right the first time is that nobody appreciates how difficult it was” / Walt West

“If you’re going through hell, keep going” / Winston Churchill

“If you lose hope, somehow you lose the vitality that keeps life moving, you lose that courage to be, that quality that helps you go on in spite of it all. And so today I still have a dream” / Martin Luther King Jr.

“Vær opmærksom på dine tanker, for de bliver til dine ord
Vær opmærksom på dine ord, for de bliver til dine handlinger
Vær opmærksom på dine handlinger, for de bliver til dine vaner
Vær opmærksom på dine vaner, for de bliver til din karakter
Vær opmærksom på din karakter, for det bliver din fremtid” / Frank Outlaw

“The thruth is always exciting. Speak it, then. Life is dull without it” / Pearl S. Buck

“Too many people are thinking of security instead of opportunity. They seem to be more afraid of life than death” / James F. Bymes

“A man is the product of his thoughts – what he thinks, he becomes” / Mahatma Gandhi

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts” / Winston Churchill

“Everything that irritates us about others can lead us to a better understanding of ourselves” / Carl Gustav Jung

“The most terrifying thing is to accept oneself completely” / Carl Gustav Jung

“Det store er ikke at være dette eller hint, men at være sig selv og det kan alle opnå hvis de vil” / Søren Kirkegaard

“If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader” / John QuincyAdams

“Der har aldrig været en god krig eller en dårlig fred” / Benjamin Franklin

“Når et træ er blevet blæst omkuld, viser det sig, om grenene er større end rødderne” / Kinesisk ordsprog

“Ingen evighed bringer spildte minutter tilbage” / Friederich Schiller

“Et er, et søkort at forstå, et andet, skib at føre” / Ludvig Holberg

“Sande venner besøger os i medgang kun, når de er indbudt, men kommer i modgang uden indbydelse” / Theofrastos

“Grædende kom du til verden, mens de, der stod omkring dig smilende. Stræb efter at leve således, at du kan forlade verden med et smil, mens alle omkring dig græder” / De indiske præsters hilsen til nyfødte børn

“Det er muligt at vælge, men det er ikke muligt at lade være med at vælge. Jeg kan altid vælge, men jeg må vide, at hvis jeg ikke vælger, så vælger jeg alligevel” / Jean Poul Sartre

“At forstå alt er at tilgive alt” / Madame de Stalé

“Intet menneske påtager sig et håndværk, han ikke har lært, selv det simpleste. Alligevel tror alle og enhver sig tilstrækkeligt kvalificeret til det vanskeligste af alle håndværk – det at regere” / Sokrates

“Meget få mennesker lever i dag, de gør forberedelser til livet i morgen” / Jonathan Swift

“Uden musik ville livet være en fejltagelse” / Friederich Nietzsche

“De omskiftelser, som kan iagttages op menneskelivets overflade, betyder ikke, at der sker skæbnesvangre forandringer nede i dybet” / Pär Langerkvist

“Mennesket er det eneste dyr, som ler og græder, for det er det eneste dyr, som føler sig truffet af forskellen mellem forholdene, som de er, og som de burde være” / William Hazlitt

“At afgøre hvornår det er formålstjenligt at beherske sine lidenskaber og bøje sig for realiteterne, eller om man skal tage lidenskabens parti og sætte sig til modværge mod omverdenen, ja, heri ligger livskunstens kerne” / Sigmund Freud

“Man kan narre nogle folk altid, og alle folk en gang imellem, men man kan ikke narre alle folk altid” / Abraham Lincoln

“Hvor naturen dog er viseligt indrettet. Den sørger for, at selv om een tilsyneladende er nok så utiltalende, er der alligevel en kvinde der synes om ham” / Agatha Christie

“Hvis triangler kunne tænke, ville de forestille sig Gud som en trekant” / Baruch de Spinoza

“Alle tænker vi på, at verden burde forandres. Men ingen tænker på, at vi selv burde være anderledes” / Leo Tolstoj

“Et gennemsnitsmenneske må først drives ud af sig selv for at yde alt, hvad det kan yde, og måske mere end det selv anede og vidste, og hertil har skæbnen igen anden pisk end ulykken” / Stefan Zweig

“Målet er intet, vejen er alt” / Søren Kirkegaard

“Tænk på hele verdensstoffet, hvoraf du kun er et usigelig ringe fnug, og på den uendelig tid, hvoraf du kun har fået et flygtigt sekund at leve i, og på hvad skæbnen tildeler os, hvoraf din part kun er en ubetydelig brøkdel” / Marcus Aurelius

“Det kvantum dumhed, menneskene får i arv, forvalter de med rørende omsorg” / Albert Engström

“Dørtrinet til visdommens tempel er kendskabet til ens egen uvidenhed” / C.H. Spurgeon

“Et vigtigt skridt hen imod en fast mening om en sag er at have udtalt sig om den” / Frithiof Brandt

Hvis jeg vidste besked med noget, der var nyttigt for mit land, men ødelæggende for et andet, ville jeg ikke fortælle det til min hersker, fordi jeg er menneske, før jeg er franskmand – fordi jeg er et menneske af nødvendighed og kun franskmand ved et tilfælde. -Charles de Montesquieu

“Viljen til sejr skal være større end frygten for nederlag” / ukendt

“An eye for an eye ends up making the whole world blind” / Mahatma Gandhi

“Principper har ikke nogen virkelig magt, hvis man ikke har til det daglige brød” / Mark Twain

“Nogle mennesker giver deres sorger svømmeundervisning, i stedet for at drukne dem” / Mark Twain

“Det er besynderligt, at fysisk mod er så almindeligt i verden – og moralsk mod så sjælden” / Mark Twain

“Ak, af alle fjender er vanen måske den mest lumske, og fremfor alt er den lumsk nok til aldrig at lade sig blive set, thi den, der ser vanen, han er frelst fra den” / Søren Kierkegaard

“Hvis du ikke kan forklare det på en simpel måde, er det fordi du ikke selv har forstået det godt nok” / Albert Einstein

“Jeg ved ikke hvilke våben 3. verdenskrig vil blive kæmpet med, men den 4. vil blive kæmpet med køller og sten” / Albert Einstein

“Den største opdagelse igennem tiderne, er at mennesket kan ændre deres liv, ved at ændre deres indstilling til livet” / William James

“Det er et menneskes hjerte, der gør ham rig. Han er rig på grund af det han er, ikke på grund af det han har” / Henry Ward Beecher

“Hvis du tager ansvaret for alt, hvad der sker i dit liv og den betydning som det får, er der ingen grænser for, hvad du kan udrette” / Michael Kold

“Vi kan gøre mere for andre mennesker, ved at ændre på vores egne fejl, end ved at prøve på at ændre deres” / Francois Fenelon

“Koncentrer dig mere om din karakter end dit rygte. Din karakter er den du virkelig er, mens dit rygte er baseret på, hvad andre mener du er” / John Wooden

“Du må ikke være så bange for at sige og gøre det forkerte, så kommer du aldrig til at gøre det rigtige” / Johannes Møllehave

“Stor er den som ved, men større er den som ved, hvor han skal spørge” / Piet Hein

“Det er vigtigere at have ret, end at få ret” / Nichroe

“Det er lettere at tilgive en fjende end en ven” / William Blake

“At tale dårligt om andre mennesker, er en uærlig måde at fremhæve sig selv på” / Will Durant

“At vove er at miste fodfæstet for en stund, ikke at vove er at miste livet” / Søren Kierkegaard

“Alle tænker på at ændre verden, ingen tænker på at ændre sig selv” / Leo Tolstoj

“De voksne elsker tal. Når man kommer og fortæller dem om en ny ven, spørger de aldrig om noget væsentligt. De siger aldrig: “hvordan lyder hans stemme? Hvad vil han helst lege? Samler han på sommerfugle?” Nej det spørger: ” Hvor gammel er han? Hvor mange søskende har han? Hvor meget vejer han? Hvor mange penge tjener hans far?” Først da tror de, at de kender ham” / Antoine de Saint-Exupéry

“Lev et godt og værdigt liv. Når du bliver ældre og tænker tilbage kan du nyde det en gang til” / Dalai Lama

“Husk følgende: Respekt for dig selv – Respekt for andre – Ansvar for dine handlinger” / Dalai Lama

“Målestokken for succes er ikke, om man har et stort problem at slås med, men om det er det samme problem, man havde sidste år” / John Foster Dulles

“Det er ikke de stærkeste eller de mest intelligente der overlever, men dem som bedst kan håndtere forandring” / Charles Darwin

“Godt nok – er det bedstes værste fjende” / Stephen R. Covey

“Du er enten en del af løsningen eller en del af problemet” / Eldridge Cleaver

“Et kompromis er kunsten at dele en kage, så alle tror, at de har fået det største stykke” / Winston Churchill

“Når man har præciseret sit standpunkt, behøver man ikke at slå lejr på toppen af det” / Winston Churchill

”Undskyld, kan du ikke sige mig hvilken vej, jeg skal gå”, spurgte Alice. ”Det afhænger en hel del af, hvor du vil hen”, svarede katten. ”Det er lige meget”, sagde Alice. ”Så kan det også være lige meget, hvilken vej du går”, sagde katten” / Lewis Carroll (Alice i Eventyrland)

“Mange afviser en god idé, blot fordi den ikke er deres egen” / Luis Bunuel

“Sigt efter månen for selv om du så rammer forbi er du dog blandt stjernerne” / Les Brown

 “Doing what you like is freedom. Liking what you do is happiness” / ukendt

“Happiness is when what you think, say and do are in harmony” / Mohandas Gandhi

 ∞

“Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody’s going to know whether you did it or not” / Oprah Winfrey

 ∞

“The secret of happiness is to count your blessings while others are adding up their troubles” / William Penn 

 ∞

“Nothing ever goes away until it teaches us what we need to know” / Pema Chodron

“Better to be slapped with the truth than to be kissed with a lie” / ukendt

“Being happy doesn’t always make us grateful, but being grateful will always make us happy” / ukendt

“Never argue with stupid people, they will drag you down to their level and then beat you with experience” / Mark Twain

“Life is not a matter of milestones, but of moments” / ukendt

“Holding on to the anger is like drinking poison and epecting the other person to die” / Buddha

“The most reliable way to predict the future is to create it” / Oprah

“It is not fair to ask of others what you are not willing to do yourself” / Eleanor Roosevelt

“The future depends on what we do in the present” / Mahatma Gandhi

“You don’t always get what you wish for, you get what you work for” / ukendt

“Nothing changes, until  you change. Everything changes, once you change” / ukendt

“Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results” / Albert Einstein

“Don’t practice until you get it right. Practice until you can’t get it wrong” / ukendt

“Promise to give so much time to improving yourself that you have no time to criticize others” / ukendt

“You cannot get through a single day without having an impact on the world around you. What you do or not do makes a difference, and you have to decide what kind og difference you want to make” / Jane Goodall

“I will not let anyone walk through my mind with their dirty feet” / Gandhi

“By being yourself, you put something wonderful in the world that was not there before” / Edwin Elliot

“A lie has speed, but truth has endurance” / Shon Hyneman

“Det er ikke ligegyldigt hvem du omgiver dig med. Engagement og kreativitet smitter. Ligegyldighed gør også” / ukendt

“Age is a question over matter. If you don’t matter, it doesn’t matter” / Satchel Paige

“What you do, speaks so loud that I cannot hear what you say” / Ralph Waldo Emerson

“Remember always that you not only have the right to be an individual, you have an obligation to be one” / Eleanor Roosevelt

“If you think education is expensive, try ignorance” / Derek Bok

“Be careful with your words. Once they are said, they can only be forgiven, not forgotten” / ukendt

“People were created to be loved. Things were created to be used. The reason the world is in chaos is because things are being loved and people are being used” / ukendt

“Sometimes you gotta create what you want to be a part of” / Geri Weitzman

“You literally change someone’s life when you say to them “You can do this – go for it” / Fabienne Fredrickson

“Attitude matters: An old man said that erasers are made for those who make mistakes. A youth replied that erasers are made for those who are willing to correct their mistakes” / ukendt

“Education = Future: If  you think education is expensive, try ignorance” / Derek Bok

“Better to remain silent and be thought a fool, than to speak and remove all doubt” / engelsk ordsprog

“To be successful, you must decide exactly what you want to accomplish, then resolve to pay the price to get it” / ukendt

“I am patient with stupidity, but not with those who can’t or won’t see theire stupidity or are proud of it” / ukendt

“Before you assume, try this crazy method called asking” / ukendt

“Don’t compromise yourself. You’re all you’ve got” / Janis Joplin

“You cannot be lonely if you like the person you are alone with” / Wayne Dyer

“Surrond yourself with people who make you better, and you will have a better outcome” / ukendt

“It is not what happens to you but how you respond to what happens to you” / ukendt

“Visse tanker kan kaste så lange skygger, at man ikke lægger mærke til at solen skinner” / @MaxBitter

“The time is always right to do what is right” / Martin Luther King Jr.

“Man kan ikke gøre ondt mod andre uden derved at skade sig selv” / Desmahis

“Handling uden visioner er tidsfordriv, visioner uden handling er tidsspilde” / ukendt

“Livet er det der sker med os, mens vi har travlt med at lægge andre planer” / Thomas La Mance

“Man kan komme til verdens ende på en løgn, men man kan aldrig komme tilbage igen” / russisk ordsprog

“Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm” / Sir Winston Churchill

“At love sig selv noget og ikke holde det, er den korteste vej til nullitet og karakterløshed” / Hebbel

“At reflektere er at bringe uorden i sine tanker” / Jean Rostand

“Hæderlige mennesker skjuler ikke deres foretagender” / Emily Brönte fra “Stormfulde højder”

“Hvor besynderligt at anvende udtrykket “man lever kun én gang” som undskyldning for at sjuske med sit liv” / ukendt

“Jeg vil bekæmpe din mening, men dø for din ret til at have den” / Evelyn Beatrice Hall

“Det falske kan aldrig vokse sig sandt ved at vokse i styrke” / R. Tagore

“If there is no ups and down in your life – it means you are dead” / ukendt

“It is’nt the mountain ahead that wears you out, it’s the grain of sand in your shoes” / ukendt

“The more reasons you hace for achieving your goal, the more determined you will become” / Brian Tracy

“Everybody has played the fool. The only thing is not to stay a fool” / Shon Hyneman

“In this life we cannot always do great things. But we can do smal things with great love” / Mother Teresa

“Let your dreams be bigger than your fears and your actions louder than your words” / ukendt

“It’s not about having the skill to do something. It’s about having the will, desire and commitment to be your best” / Robert Hernandez

“A mistake is only a mistake if you don’t learn from it” / ukendt

“Trust can be lost within seconds, takes a lifetime to regain, and is still never as strong” / ukendt

“Don’t use the past as an excuse to miss out on your future” / Alan Cohen

“The past beats inside me like a second heart” / John Banville

“Stop talking about your problems and start thinking about solutions” / ukendt

“Whether you think you can, or think you can’t – You’re right” / Henry Ford

“Only he who keeps his eye fixed on the far horizon will find his right road” / Dag Hammerskjold

“True knowledge exists in knowing that you know nothing” / Sokrates

“Strong people stand up for themselves – stronger people stand up for others” / ukendt

“Man lyver ikke for at beskytte andre, man lyver for ikke at tage ansvar for sig selv” / Jannie Nielsen Hansen

“Lev dit liv, så du både kan og vil være dig selv bekendt” / Jannie Nielsen Hansen

“Worry is a total waste of time. It doesn’t change anything. All it does is steal your joy and keep you very busy doing nothing” / ukendt

“No one has traveled the bridge of success without ever crossing the streets of failures” / ukendt

“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving” / Albert Einstein

“The secret to success is to do common things uncommonly well” / John D. Rockefeller

“You can’t let other people tell you who you are, you have to make at choise and decide that for yourself” / Oprah

“Some people want it to happen, some wish it would happen, others make it happen” / Michael Jordan

“We all must try to be the best person we can by making the best choices and by making the most of the talents we have been given” / Mary Lou Retton

“The only person you should try to be better than, is the person you were yesterday” / ukendt

“Ar minder os om hvor vi har været – de bestemmer ikke hvor vi skal hen” / Ingrid Ann Watson

“When you follow the dream in your heart, you’re energised, inspired and motivated” / John F. Demartini

“Folk med begge ben på jorden hænger ikke på træerne” / ukendt

“You’ll never change your life, until  you change your choices” /ukendt

“Hvis du har svært ved at tage en beslutning, ja eller nej, så prøv at slå plat eller krone. Når du ser udfaldet, får du pludselig lettere ved at bestemme dig” /Sigmund Freud

“As soon as you become aware of your own worth and value, suddenly everbody else becomes aware to” /ukendt

“To wish you were someone else, is to waste the person you are” /ukendt

“You can not change the people around you, but you can change the people that you choose to be around” /ukendt

“Be thankful for what you have and you’ll end up having more. If you concentrate on what you don’t have, you’ll never ever have enough” /Oprah

“If you don’t stand for something – You will fall for anything” /ukendt

“I cheated on my fears, broke up with my doubts, got engaged to my faith and now… I’m marrying my dreams” /ukendt

“Enjoy the little things in life… One day you’ll look back and realize they were the big things” /ukendt

“Until you make peace with who you are, you will never be contendt with what you have” /ukendt

“Those who still want more and are not grateful for what they already have in life, always end up getting less than they deserve” /ukendt

“Every time you are tempted to react in the same old way, ask if you want to be a prisoner of the past or a pioneer of the future” /ukendt

“Sometimes in order to not fall apart, you have to let go of what keeps you together” /ukendt

“I choose… to live by choise, not by chance. To make changes, not excuses. To be motivated not manipulated. To be useful not used. To excel not compete. I choos self-esteem not self pity. i choose to listen to my inner voice not the random opinion of others” /ukendt

“I cannot predict the future, I cannot change the past, I have just the present moment, I must treat it as my last” /ukendt

“If it is important to you, you will find a way. If not you’ll find an excuse” /ukendt

“You can never make the same mistake twice, because the second time you make it, it’s no longer a mistake, it’s a choice” /ukendt

“Har man ingen karakter, må man skaffe sig leveregler” /Albert Camus

“Tal i vrede, og du kommer til at holde den bedste tale, du nogen sinde har fortrudt” /Winston Churchill

“At fejle er menneskeligt, men kun en tåbe forbliver i vildfarelsen” /Cicero

“Den, der stiller spørgsmål, er måske en tåbe i fem minutter, mens den, der aldrig gør det, forbliver en tåbe for livet” /Tom J. Conelly

“Hvis vi ikke stræber efter at blive bedre, hører vi op med at være gode” /Oliver Cromwell

“Del ud af din viden. – Det er en måde at opnå udødelighed på” /Dalai Lama

“Når du taber, så glem ikke at lære af det” /Dalai Lama

“Ingen, der letter byrderne for et andet menneske, er unyttig i denne verden” /Charles Dickens

“Det er en livslov, at når en dør stænges for os, åbner der sig en anden i stedet. Tragikken består deri, at man kigger efter den lukkede dør og ikke agter den åbne” /Andre Gide

“Den mand er lykkeligst, enten han så er konge eller bonde, som finder fred i sit hjem” /J. W. Goethe

“Fyrretyve er ungdommens alderdom. Halvtreds er alderdommens ungdom” /Victor Hugo

“Alle veje, der ikke kommer fra hjertet, ender blindt” /Kinesisk ordsprog

“Hvis du tænker for længe på det næste skridt, kommer du til at tilbringe livet på et ben” /Kinesisk ordsprog

“Selvmodsigelser forekommer hyppigst, når selvet er i strid med sandheden” /Christian Kjellerup

“At lære uden at tænke har ingen værdi. At tænke uden at lære er farligt” /Kung-fu-tse

“Den ædle mand handler, før han taler, og senere taler han i overensstemmelse med sine handlinger” /Kung-fu-tse

“Og til slut er det ikke mængden af år i dit liv, der tæller – det er mængden af liv i dine år” /Abraham Lincoln

“At kunne indrømme sin uvidenhed er det bedste og sikreste bevis på dømmekraft” /Michel de Montaigne

“Jo mere intelligent et menneske er, desto mere originalitet finder han i sine medmennesker. Ubegavede mennesker synes, alle mennesker er ens.” /Blaise Pascal

“Jeg citerer andre, for bedre at kunne udtrykke mig selv” /Michel de Montaigne

“No matter how dirty your past is, your future is still spotless” /Ukendt

“Lev altid i sandheden og vær varsom med at give dit ord. Men når det er givet, så hold det for enhver pris. Hvor der er sandhed er der sejr” /Donald Walters

“Vær ikke ubøjellig i din logik, for logik er kun en af vejene til sandheden, og sandheden selv står altid over logikken. Lad dig ikke overtale af fornuften alene. Hvis fornuften skal være din ven, må den ledes af intuition” /Donald Walters

“Man kan ikke vide hvad vej man skal gå, hvis man ikke ved hvad vej man vender” /Kinesisk ordsprog

“Den der tror at han er færdiguddannet, er ikke uddannet, men færdig” /Kinesisk ordsprog

“De der ser en forskel mellem sjæl og legeme, ejer ingen af delene” /Oscar Wilde

“Du kan ikke lukke mørket ude, men du kan lukke lyset ind” /Ukendt

“Ønsker man sine drømme opfyldt, er det en god ide at vågne først” /Ukendt

“If we take care of the moments, the years will take care of themselves” /Maria Edgeworths

“Do not judge other people, for you do not know their pain or sorrows, if you cannot speak a kind word, just shut up” /Ukendt

“At any given moment you have the power to say: This is not how the story is going to end” /Ukendt

“Never get so busy making a living that you forget to make a life” /Ukendt

“If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or things” /Albert Einstein

“Apologizing does not always mean you are wrong, it just means that you value your relationsships more than your ego” /Ukendt

“If you are waiting for at sign from the universe. THIS is it – now go big” /Ukendt

“When I was 5 years old, my mother told me that happiness was the key to life. When i went to school they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down “happy”. They told me i did’nt understand the assignment, and I told them they did’nt understand life” /John Lennon

“Be confident – Too many days are wasted comparing ourselves to others and wishing to be something we aren’t. Everybody has their own strengths and weaknesses. It is only when you accept everything you are – and aren’t, that you can truly succeed at being your own beautiful self” /Ukendt

“Don’t think too much, you’ll create a problenm that wasn’t even there in the first place” /Ukendt

“Forgive yourself, you did the best you could at the time – when you know better, you do better” /Ukendt

“If you always do what you always did, you will always get what you always got” /Ukendt

“Look for the answer inside your question” /Ukendt

“Don’t promise when you’re happy, don’t replay when you’re angry and don’t decide when you’re sad” /Ukendt

“Until you make peace with who you are, you will never be content with what you have” /Ukendt

“Running away from a problem only increases the distance from the solution” /Ukendt

“Når du erstatter SKAL med VIL, så bliver KAN meget lettere” /Ukendt

“Your word is every human beings honor. If you say you’re doing something or not, prove it by your actions” /Ukendt

“I may not be there yet, but i’m closer than I was yesterday” /Ukendt

“Over-thinking ruins you. Ruin the situation, twists things around, makes you worry and just makes eferything much worse than it actually is” /Ukendt

“When nothing goes right – go left” /Ukendt

“If it is important to you, you will find a way. If not, you will find an excuse” /Ukendt

“It’s not that some people have willpower and some don’t. It’s  that some people are ready to change and others are not” /Ukendt

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid” /Albert Einstein

∞ 

“No matter how dirty your past is, your future is still spotless” /Ukendt

“Running away from any problem only increases the distance from the solution” /Ukendt

“If you don’t design your own lifeplan, chances are you’ll fall into someone elses plan. And guess what they have planned for you? Not much” /Jim Rohn

“You may think the grass is greener on the other side. But if you take the time to water your own grass it would be just as green /Ukendt

“Fairy tales are more than true: not because they tell us that dragons exist, but because they tell us that dragons can be beaten” / G. K. Chesterton

“I am thankful for all the difficult people in my life, they have shown me exactly who I don’t want to be” /Ukendt

“Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter don’t mind” /Dr. Seuss

“You are never to old to set another goal or to dram a new dream” /C. S. Lewis

“I am strong, because I’ve been weak. I am fearless, because I’ve been afraid. Iam wise, because I’ve been foolish” /Ukendt

“Life is too short to stress yourself with people who dont even deserve to be an issue in your life” /Ukendt

“Der er ikke meget ved at have en masse at leve af, hvis vi ikke har noget at leve for…” /Charlotte Dyremose

“Things do not happen. Things are made to happen” /John F. Kennedy

“Tag spejlet frem i stedet for forstørrelsesglasset ” /Susan Jeffers

“Worry is a total waste of time. It doesn’t change anything. All it does is steal your joy and keep you very busy doing nothing” /Ukendt

“Når du prøver risikerer du at tabe, hvis du ikke prøver, har du allerede tabt” /Søren Kierkegaard

“The only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Dont settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it” /Steve Jobs

“Jeg er nem at begejstre, men svær at imponere” /Ukendt

“A hero is someone who understands the responsibillity that comes along with his freedom” /Ukendt

 ∞

“På et tidspunkt i dit liv, kommer det øjeblik, hvor du må give slip på nytteløse dramaer og de folk der skaber dem. I stedet må du omgive dig med mennesker som får dig til at smile, grine og elske – livet” /Niels Moestrup

“A lie can’t be covered by another lie. As it stacks up one after another, things just get more and more complicated” /Ukendt

“Motivating booster is; When your are doing what you’re loving – and loving what you’re doing” /Mark Anthony

“At overse de sociale medier i sin markedsføring, svarer til at påstå at “mobiltelefonen er en døgnflue” i sin tid…” /Dorte Lytje

“Life is not about waiting for the storm to pass, it’s about learning how to dance in the rain” /Ukendt

“Der er ingen elevator til succes, du er nødt til at tage trappen” /Ukendt

“Godt gjort er bedre end godt sagt” /Benjamin Franklin

“Be yourself – Everyone else is already taken” /Oscar Wilde

“Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value” /Albert Einstein

“I was once afraid of people saying “who does she think she is?” Now I have the courage to stand & say, “THIS IS WHO I AM” /Oprah

“When writing the story of your life, don’t let anyone else hold the pen” /Ukendt

“Jeg har ikke fejlet. Jeg har blot fundet 10.000 måder, der ikke virker” /Thomas Edison

“Nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending” / ukendt

“A goal without a plan, is just a wish” /Larry Elder

“Du kan ikke kun undskylde, du skal ændre adfærd, ellers har din undskyldning ingen værdi” /Jannie Nielsen Hansen

“It is not because things are diffucult that we do not dare, it is because we do not dare that things are difficult” /Ukendt

“Great minds discuss ideas. Average minds discuss events. Small minds discuss people” / Eleanor Roosevelt

“The only place where success comes before work is in the dictionary” / Vidal Sassoon

“When faced with a challenge, look for a way – not a way out” / David Weatherford

“You know you’ve read a good book, when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend” / Paul Sweeney

“Never second guess your first instinct” / Ukendt

“I wish people were more like money, so you could hold them up to the light and see which ones are fake or real” / Ukendt

“Man kan vurdere sine motiver ud fra dette spørgsmål: Ville jeg behandle denne person anderledes, hvis personen var mindre tiltrækkende – eller mere? / @MaksBitter

“Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see” / Mark Twain

“It’s not what you do, it’s how you do it. It’s not what you see, it’s how you look at it. It’s not how your life is, it’s how you live it” / Ukendt

If you have no confidence in self, you are twice defeated in the race of life. With confidence, you have won even before you have started” / Marcus Tullius Cicero

“Too many people spend money they haven’t earned, to buy things they don’t need, to impress people they don’t like” / Will Smith

“Just because you make your voice louder doesn’t mean it makes you any more right” / Ukendt

“We have all dreams. But in order to make dreams into reality, it takes an awful lot of determination, dedication and discipline” / Jesse Owens

“Life happened because I turned the pages” / Albert Manguel

“People don’t care how much you know, until they know how much you care” / ukendt

“Give thanks for what you are now, and keep fighting for what you want to be tomorrow” / ukendt

“Don’t wait for the person next to you to be the first to speak up for what’s right. Because maybe, just maybe, they’re waiting on you” / ukendt

“The more I think of it, the more I realize there are no answers. Life is to be lived” / Marilyn Monroe

“Respect is not something that you can ask for, buy or borrow. Respect is what you earn from each person no matter their background or status, for the person you are, for your actions and sayings” / ukendt

“Trust can be lost within seconds, takes a lifetime to regain, and is still never as strong” / ukendt

“Example is not the main thing in influencing other people; it’s the only thing” / Abraham Lincoln

“Der findes folk så fattige, at det eneste de har er penge” / ukendt

“They always say time changes things, but you actually have to change them yourself” / Andy Warhol

“Do or do not – There is no try” / Yoda

“Not until we are lost, do we begin to find ourselves” / Henry David Thorcau

Se citat billeder her:

Se flere citater her:

Andet: